.

Poradnictwo genetyczne / Badania genetyczne

Opieka w zakresie

 • chorób genetycznie uwarunkowanych
  • poradnictwa genetycznego dla pacjentów oraz członków ich rodzin w rodzinach zwiększonego ryzyka genetycznego ( występowanie chorób uwarunkowanych genetycznie, wad wrodzonych, zaburzeń rozwojowych)
  • w rodzinach z niepowodzeniami rozrodu ( niepłodność, poronienia nawykowe, obumarcia wewnątrzmaciczne płodu)
 • ustalenie wysokości ryzyka powtórzenia się wady lub choroby genetycznie uwarunkowanej u rodzeństwa, potomstwa lub krewnych osoby chorej
 • przygotowanie pacjentek do ciąży, przedstawienie możliwości profilaktyki w ciąży (planowanie potomstwa, możliwości diagnostyki prenatalnej)

 

Badania

 • badania cytogenetyczne (kariotyp)
 • badania molekularne w kierunku trombofilii wrodzonej
 • badania molekularne w określonych chorobach monogenowych

 

Co należy ze sobą zabrać na pierwsza wizytę?

 • wyniki dotychczasowych badań
 • dokumentację dotyczącą przebiegu poprzednich ciąż, porodów i poronień
 • wyniki badań genetycznych swoje lub osób, które chorowały w rodzinie
 • dokumentację medyczną dzieci z wadami wrodzonymi w rodzinie
 • informacje o zachorowaniach wśród członków rodziny

 

NIFTYTM Nieinwazyjny, Genetyczny Test Prenataly określający ryzyko wystąpienia zespołu Downa, Edwardsa i Patau