dr n. med. Jerzy Sarap

Lekarz specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii z tytułem doktora nauk medycznych z długoletnią praktyką i doświadczeniem zarówno klinicznym jak i ambulatoryjnym.


Absolwent VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Akademii Medycznej w Gdańsku.
Przez wiele lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na etacie adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Szpitala Uniwersyteckiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Oprócz codziennych obowiązków związanych z leczeniem i operowaniem pacjentek zajmował się pracą dydaktyczną ze studentami, co ważne był długoletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy klinice, które miało w tym czasie duże sukcesy naukowe i zdobywało wiele prestiżowych nagród w ramach konkursów Studenckich Naukowych Kół Medycznych.


Dr Sarap jest autorem i współautorem około sześćdziesięciu prac naukowych. Kilka razy w roku uczestniczy w Sympozjach i Kongresach a także kursach i szkoleniach w kraju i za granicą.

Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Posiada wiele certyfikatów podkreślających jego zaangażowanie w takich dziedzinach jak: ultrasonografia, niepłodność, choroby kobiece, perinatologia, ginekologia estetyczna, kolposkopia i choroby piersi.

Dr Jerzy Sarap przez trzy kadencje był czynnym członkiem Prezydium i Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej, gdzie uczestniczył w pracy samorządu, kilkakrotnie był przewodniczącym Komisji Konkursowej na Ordynatorów Oddziałów Ginekologicznych Szpitali na terenie działania BIL.

Również powoływany był jako przedstawiciel samorządu lekarskiego do Komisji Egzaminacyjnej na egzaminach specjalizacyjnych z zakresu położnictwa i ginekologii.

CENTRUM VICTORIA

Od 20-tu lat kieruje i jest właścicielem Prywatnego Centrum Ginekologiczno- Położniczego „VICTORIA” NZOZ w Bydgoszczy.