BADANIA GENETYCZNE

Proponujemy Państwu poradnictwo genetyczne. Badania prowadzone są w zakresie:

  • chorób genetycznie uwarunkowanych
  • poradnictwa genetycznego dla pacjentów oraz członków ich rodzin w rodzinach zwiększonego ryzyka genetycznego ( występowanie chorób uwarunkowanych genetycznie, wad wrodzonych, zaburzeń rozwojowych)
  • w rodzinach z niepowodzeniami rozrodu ( niepłodność, poronienia nawykowe, obumarcia wewnątrzmaciczne płodu)
    ustalenie wysokości ryzyka powtórzenia się wady lub choroby genetycznie uwarunkowanej u rodzeństwa, potomstwa lub krewnych osoby chorej
  • przygotowanie pacjentek do ciąży, przedstawienie możliwości profilaktyki w ciąży (planowanie potomstwa, możliwości diagnostyki prenatalnej)