POŁOŻNICTWO

Położnictwo jest działem medycyny klinicznej oraz nauką o prawidłowym i nieprawidłowym przebiegu ciąży, porodu i połogu, a także o sposobach i środkach ułatwiających bezpieczne przeprowadzenie porodu zarówno w przypadkach prawidłowych, jak i patologicznych.

Ginekologia i położnictwo to bliźniacze tematy, które dotyczą kobiecego układu rozrodczego. Podczas gdy położnictwo zajmuje się ciążą i związanymi z nią zabiegami i komplikacjami, ginekologia obejmuje leczenie kobiet, które nie są w ciąży.

Położnicy ściśle współpracują z pediatrą i neonatologiem, aby zająć się opieką nad noworodkiem, aby zmniejszyć ryzyko zgonu i choroby noworodka.

Szeroko rozumiane położnictwo obejmuje następujące działania:

  • monitorowanie i wspomaganie normalnego porodu
  • ułatwienie porodu poprzez wykonanie nacięcia krocza, które obejmuje umieszczenie strategicznych cięć nad kroczem ciężarnej matki, aby powiększyć kanał rodny
  • czasami długotrwały poród może wymagać pomocy w celu przyspieszenia tego procesu w celu zmniejszenia zmęczenia matek i stresu płodowego (wzrost tętna i możliwe uszkodzenie mózgu dziecka). Wykorzystuje to techniki takie jak “kleszcze” i poród wspomagany tzw. vaacum
  • cięcie cesarskie, które wymaga chirurgicznego wydobycie dziecka z macicy matki w celu zmniejszenia komplikacji, które pojawiają się podczas porodu. Czasami powikłania mogą spowodować śmierć lub uszkodzenie noworodka, chyba że poród zostanie przyspieszony przez cięcie.
  • diagnoza i leczenie ciąży pozamacicznej. Ciąża pozamaciczna występuje, gdy zapłodniona komórka jajowa zostaje wszczepiona w inne miejsce niż macica. Zwykle wszczepia się w jajowody.